‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
UvA
Bekijk deze mail online
UvA
UvA
Universiteit van Amsterdam
UvA
UvA
Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk UvA
UvA
UvA
Maart 2023
UvA
Nieuwe huisarts
Uva
Misschien kent u hem nog. Jonas Bader werkte hier tien jaar geleden als huisarts. Tot onze vreugde mogen we hem opnieuw rekenen tot ons vaste team huisartsen. Jonas werkt elke maandag, woensdag en vrijdag.

Maybe you remember him. Jonas Bader worked here as a general practitioner ten years ago. We are happy to count him again as part of our permanent team of GPs. Jonas works every Monday, Wednesday and Friday.
Uva
UvA
Druk(te) in de huisartsenpraktijk

Zoals u hoogstwaarschijnlijk al in diverse media heeft gehoord of gelezen is de drukte in de huisartsenpraktijken flink gestegen. Door o.a. een toenemende zorgvraag en een landelijk tekort aan zorgprofessionals is de druk op de huisartsenzorg al langere tijd hoog. Dit geldt helaas ook voor onze praktijk. 

We doen er alles aan om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Omdat wij patiënten met spoedeisende klachten direct van dienst willen zijn kan het toch voorkomen dat u langer op een afspraak moet wachten dan u graag zou willen. Daarnaast kiezen we er soms voor om zorg op een andere manier te verlenen. Bijvoorbeeld via een telefonische afspraak of een e-consult.
Onze praktijkassistenten zijn medisch geschoold en beoordelen alle zorgvragen die binnenkomen op basis van urgentie. Als het nodig is natuurlijk in overleg met de huisarts. 

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk zelf te boeken via het patiëntenportaal. We hebben daar mogelijkheden om direct online een afspraak te boeken of een bericht (e-consult) te sturen naar een van onze huisartsen of assistentes.
Ook kan het zinvol zijn om eerst op www.thuisarts.nl te kijken voordat u contact met ons opneemt.

Vanzelfsprekend blijven wij te allen tijden ons uiterste best voor u doen.
UvA
UvA
Pressure on general practitioner care

As you have probably heard or read in various media, the crowds in general practices have increased considerably. Due to, among other things, an increasing demand for care and a national shortage of healthcare professionals, the pressure on general practitioner care has been high for some time. Unfortunately, this also applies to our practice.


We are doing everything we can to help everyone as best and as quickly as possible. Because we want to serve patients with urgent complaints immediately, it may happen that you have to wait longer for an appointment than you would like. In addition, we sometimes choose to provide care in a different way. For example, via a telephone appointment or an e-consultation.
Our practice assistants are medically trained and assess all care questions that come in based on urgency. If necessary, of course, in consultation with the doctor.

You can help us by booking as much as possible yourself via the patient portal. There we have options to book an appointment directly online or to send a message (e-consultation) to one of our GPs or assistants.
It may also be useful to first check www.thuisarts.nl before contacting our practice.

It goes without saying that we will continue to do our utmost for you.
UvA
Twee nieuwe huisartsen in opleiding
UvA
Vanaf 1 maart zijn Katrien Santema en Eva Spoormans bij ons gestart als huisartsen in opleiding.
Een afspraak maken met Katrien of Eva kan via het patiëntenportaal of telefonisch.
UvA
From March 1, Katrien Santema and Eva Spoormans started with us as general practitioners in training.
You can make an appointment with Katrien or Eva via the patient portal or by telephone.
UvA
Katrien Santema
Uva
In 2013 rondde Katrien haar studie geneeskunde af. Vier jaar later promoveerde zij op vaatchirurgie aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren werkte Katrien als chirurg in opleiding waarna zij besloot huisarts te worden. Gedurende het laatste jaar van haar huisartsenopleiding komt ze bij ons werken. Haar supervisoren zijn Ella Barg en Emmeke Eijkelkamp.
Uva
In 2013, Katrien completed her medical studies. Four years later she obtained her PhD in vascular surgery at the University of Amsterdam. In recent years, Katrien worked as a surgeon in training, after which she decided to become a general practitioner. During the last year of her general practitioner training she will be working with us. Her supervisors are Ella Barg and Emmeke Eijkelkamp.
UvA
Eva Spoormans
Eva Spoormans
UvA
Eva is afgestudeerd als basisarts en begint nu met het eerste jaar van haar huisartsenopleiding. Zij wordt bij ons begeleid door Daan tempelman en Taranga van der Blom.

Eva graduated as a medical doctor and is now starting her first year of general practice training. She is accompanied by Daan Tempelman and Taranga van der Blom.
UvA
Dependance op de Roeterseilandcampus weer open
UvA
Na een korte pauze gaat in april onze locatie op de Roeterseilandcampus weer open. Wij zijn blij u daar weer te kunnen ontvangen. Zoals eerder werken alle artsen, praktijkondersteuners en assistentes roulerend op het Roeterseiland. 

Naast onze huisartsenpraktijk vindt u hier ook de fysiotherapeut, tandarts en de psychologen van Mentaal Beter.
UvA
Location on the Roeterseiland Campus open again
UvA
After a short break, our location on the Roeterseiland Campus will reopen in April. We are happy to welcome you there again. As before, all doctors, practice nurses and assistants work on a rotating basis on Roeterseiland.

In addition to our general practice, you will also find the physiotherapist, dentist and psychologists of Mentaal Beter here.
UvA
UvA
Praktijkondersteuner GGZ Iris Bunte zal onze praktijk gaan verlaten. Zij gaat verder als psycholoog bij Goedebuur. Succes Iris! We zullen je missen.

Praktijkondersteuner GGZ Iris Bunte will leave our practice. She continues as a psychologist at Goedebuur. Good luck Iris! We will miss you.
UvA
Uva
UvA
Afmelden
UvA